Adam Cornish

Více o Adam Cornish

<p>Projekty Adama Cornishe se rod&iacute; z prost&eacute;ho pozorov&aacute;n&iacute;. Stejně jako se to děje ve světě rostlin nebo zv&iacute;řat: předměty se mus&iacute; vyv&iacute;jet a přizpůsobovat. Adam vystudoval průmyslov&yacute; design na Sydney University of Technology. Ned&aacute;vno vystudoval design n&aacute;bytku na Royal Melbourne's In&shy;stitute of Technology, se kter&yacute;m &uacute;zce spolupracuje a předn&aacute;&scaron;&iacute; o sv&yacute;ch zku&scaron;enostech v oblasti průmyslov&eacute; v&yacute;roby. Jeho pr&aacute;ce zahrnuje několik činnost&iacute; v oblasti designu: od inovac&iacute; předmětů pro dom&aacute;cnost a n&aacute;bytek až po realizaci komplexn&iacute;ch projektů komerčn&iacute;ho či rezidenčn&iacute;ho charakteru.</p>