Designéři

Design je proces, jehož cílem je co nejefektivněji propojit estetickou a funkční stránku navrhovaného produktu. Jedná se o proces užitečný pro zlepšení kvality života jednotlivců. Design je spojení estetických kvalit s funkčností na základě technologických a ekonomických možností.